Wie de geschiedenis goed kent, heeft beter zicht op de toekomst.

Dus het zit wel goed met Heemstede, waar de vierde vrouwelijke burgemeester in lijn is geïnstalleerd (een unicum). De drie voorgangers van Astrid Nienhuis, die haar op de foto flankeren, waren stuk voor stuk powerladies die van Heemstede, met kennis en kunde, maar ook zeker met tact en elan, een warm hart hebben gemaakt. Centraal gelegen in de 023 regio.

Tezamen vormen zij het levend bewijs van de landelijke opmars van vrouwelijke burgemeesters. Hoe illustrerend  zijn dan ook de woorden van Astrid, over het feit dat er een speciale ‘lichtgewichts ambtsketen‘ in gebruik is voor het dagelijks werk: ‘Ik draag deze wel, ben niet van de replica’s’. Kijk, dan weet je dat je met beide benen in het nu staat en gewoon te maken hebt met een politiek zwaargewicht die van echt houdt. Hier gaan we meer van horen!

vlnr: Jkvr. N.H. van den Broek-Laman Trip, M. Heeremans, A. Nienhuis en T. van der Stroom-van Ewijk.